Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Prowadzenie audytu wewnętrznego” - OR.272.3.2018

2018-02-07 1233
Art. czytany: 460 razy

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Prowadzenie audytu wewnętrznego” - OR.272.3.2018

Starostwo Powiatowe w Zambrowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym znakiem OR.272.3.2018 została wybrana oferta złożona przez:

AESCO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.
Sienna 86/59
00-815 Warszawa

 

Cena netto – 2470,00 zł

Cena brutto – 3038,10 zł

Starosta
Robert Maciej Rosiak