A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Raport o stanie Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego AB.6740.2.4.2018
» Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2018
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Maz. - Szczuczyn .......
» Informacja Zarządu Powiatu Zambrowskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r.
» Nieodpłatna pomoc prawna - Powiat Zambrowski
Wiadomości:

Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych

Statut i regulamin organizacyjny
   Statut
   Regulamin organizacyjny

Władze
   Rada Powiatu
     Przewodniczący Rady
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego
     Spotkania z mieszkańcami
     Pytania mieszkańców do Przewodniczącego i odpowiedzi
     Zadaj pytanie przewodniczącemu
     Lista Radnych
     Plan Pracy Rady
     Sesje Rady
     Uchwały Rady
     Komisje Rady
     Plan Pracy Komisji Rady
     Sprawozdania Komisji
     Kluby Radnych
     Interpelacje i Zapytania Radnych
     Interpelacje z dnia 20 grudnia 2006 roku
     Interpelacja z dnia 29 stycznia 2007 roku
     Interpelacja z dnia 19 kwietnia 2007 roku
     Interpelacja z dnia 20 kwietnia 2007 roku
     Interpelacja z dnia 26 kwietnia 2007 roku
     Interpelacja z dnia 2 maja 2007 roku
     Interpelacja z dnia 11 czerwca 2007 roku
     Projekty Uchwał Przedkładane Radzie
   Zarząd Powiatu
     Przewodniczący Zarządu
     Skład osobowy zarządu
     Posiedzenia zarządu
     Posiedzenia Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018
     Posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2018 - 2023
     Uchwały zarządu
     Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego III kadencji
     Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2010 - 2014
     Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2014 - 2018
     Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2018 - 2023
     Absolutorium
   Starosta
     Przyjęcia interesantów
     Spotkania z mieszkańcami
     Komunikaty i zarządzenia
     Zarządzenia i inne akty prawne
     Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
     Interpelacje i zapytania radnych
     Interpelacja z dnia 20 grudnia 2006 roku
     Interpelacja z dnia 20 grudnia 2006 roku
     Pytania mieszkańców i odpowiedzi
     Infromacje o zadaniach zrealizowanych
     Informacje o zadaniach w realizacji
   Wicestarosta
   Starostwo Powiatowe w Zambrowie
     Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wnisków
     Sekretarz
     Skarbnik
     Kadra Kierownicza
     Zatrudnienie i wynagrodzenie
     Statystyka pracy
     Urzędowa tablica ogłoszeń
     Pełna sprawozdawczość urzędowa

Wydziały
   Organizacyjny
     Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu
   Finansowy
   Wydział Infrastruktury i Rozwoju
   Wydział Architektury i Budownictwa
   Komunikacji i Transportu
   Geodezji Kartografii i Katastru
   Samodzielne stanowisko ds edukacji, kultury i sportu
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu
   Pion Ochrony

Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
     Regulamin Organizacyjny
     Kierownik Jednostki
     Programy
     informacje
     Statut
     Informacja o jednostce
     elektroniczna skrzynka podawcza
     Kontrole
   Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
     Statut
     Regulamin
     Pracownicy Domu Dziecka
   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
     Statut Poradni
     Zadania Poradni
     Pracownicy Poradni
     Tryb kierowania dzieci do Poradni
     Oferta Poradni
     Terminarz posiedzeń zespołu orzekającego
     Zasady korzystania z pomocy Poradni
   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
     Sprawozdania finansowe
   Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
     Sprawozdania finansowe
   Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
     Sprawozdania finansowe
   Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie
     dane teleadresowe
     statut
     godziny pracy
     oferty
     aktualne wydarzenia
     pracownicy placówki
     struktura organizacyjna
     majątek
     majątek
   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
     Stowarzyszenie "NAPRZECIW"
     Ogłoszenia
     Sprawozdania finansowe
   Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie
     Regulamin Organizacyjny
     SCHEMAT ORGANIZACYJNY
     Dyrekcja Zarządu Dróg
     Przetargi
     Informacja o jednostce
   Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
     Dane teleadresowe
     Statut i Regulamin organizacyjny
     Godziny pracy urzędu
     Schemat organizacyjny
     Pracownicy PUP
     Przetargi
     Przetargi archiwalne
     Zawarte umowy
     Majątek
     Ogłoszenia
     STATYSTYKI RYNKU PRACY
     Oferty Pracy
     Pomoc publiczna
   Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
   Powiatowa Państwowa Inspekcja Sanitarna w Zambrowie
   Inspektorat Weterynarii w Zambrowie
   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie
   Środowiskowy Dom Samopomocy w Zambrowie

Budżet i finanse
   Budżet
   Procedura budżetowa
   Składanie wniosków do budżetu

Majątek (arch.)

Program Rozwoju Powiatu

Zarządzenia Starosty

Przetargi i Ogłoszenia
   Przetargi
   Ogłoszenia

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (arch.)

Oferty inwestycyjne (arch.)

Rejestry i ewidencje

Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia
   Oświadczenia majątkowe 2002 r.
     Starostwo Powiatowe
     Jednostki Organizacyjne
     Radni Powiatu Zambrowskiego
   Oświadczenia majątkowe 2003 r.
   Oświadczenia majątkowe 2004 r.
   Oświadczenia majątkowe 2005 r.
   Oświadczenia majątkowe 2006 r.
   Oświadczenia
   Oświadczenia majątkowe 2006 r. - początek III kadencji
   Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
   Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
   Oświadczenia mająkowe za 2008 r.
     Oświadczenia mająkowe za 2009 r.
   Oświadczenia mająkowe za 2009 r.
   Oświadczenia mająkowe na koniec III kadencji 2010 r.
     Oświadczenia majątkowe 2010 r. - początek IV kadencji
   Oświadczenia majątkowe 2010 r. - początek IV kadencji
   Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
   Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
   Oświadczenia majątkowe - upływ kadencji, powołanie na dyrektora
   Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
   Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
   Oświadczenia mająkowe na koniec IV kadencji 2014 r.
   Oświadczenia majątkowe 2014 r. - początek V kadencji
   Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
   Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
   Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
   Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
   Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

Instrukcja obsługi
   Pomoc
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o BIP

Kontrole
   Kontrole własne jednostek podległych
     2004
     2005
     2006
     2007
     2008
     2012
     2013
     2014
   Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
   Kontrole zewnętrzne Starostwa
     Kontrole przeprowadzone w 2007 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2008 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2009 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2010 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2011 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2012 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2013 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2014 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2015 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2016 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2017 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2018 r.
   Kontrole wewnętrzne w starostwie
   Kontrole jednostek organizacyjnych powiatu

Zasady udostępniania informacji publicznej

Kontakt
   Skontaktuj się z nami
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Gdzie się mieścimy

Nabór i zatrudnianie pracowników
   Ogłaszanie naboru na wolne stanowiska pracy
   Informacja o wynikach naboru
   Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach podległych

Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
   Ogłoszenia o terminach sesji
   Ogłoszenia o teminach posiedzeń komisji Rady

Porozumienia (arch.)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacje o Środowisku
   Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Plany i programy środowiskowe
   Obwieszczenia

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Wybory samorządowe

Baza Aktów Własnych

Język migowy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Zgłoszenia budowy

Nieodpłatna pomoc prawna

Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
   Obwieszczenia Wojewody Podlaskiego

Biuro Rzeczy Znalezionych

Referendum

Informacja o wynikach konkursów

Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego

Raport o stanie Powiatu Zambrowskiego

Prawo miejscowe:

Zarządzenia

Uchwały
   Uchwały III kadencji
   Uchwały IV kadencji
   Statut Powiatu Zambrowskiego

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Wydział Organizacyjny
   Wydział Rolnictwa i Infrastruktury
     Prawo ochrony środowiska
   Wydział Komunikacji i Transportu
   Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   Samodzielne stanowisko ds. edukacji, kultury i sportu
   Wydział Architektury i Budownictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Zambrowski
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

Status Sprawy – Prawo Jazdy

Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
Powiat Zambrowski

Godziny otwarcia:


od 7.30 do 15.30

poniedziałek-piątek
Powiat Zambrowski