A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Uchwały zarządu
 • Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2014 - 2018
 • Uchwała Nr 185/17 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

  UCHWAŁA NR 185/17
  ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO
  z dnia 17 lipca 2017 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

  Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art.98 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, poz. 933 i poz. 1132) uchwala się, co następuje:

  § 1. Udziela się pełnomocnictwa Miastu Łomża, reprezentowanemu przez Pana Mariusza Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Łomża i Panią Agnieszkę Barbarę Muzyk-Zastępcę Prezydenta Miasta Łomża do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, jak również do reprezentowania Powiatu Zambrowskiego wobec osób trzecich, w szczególności wobec Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, we wszelkich sprawach dotyczących realizacji ww. projektu.

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Zarządu
  Robert Maciej Rosiak


  Członkowie Zarządu:
  1) Stanisław Rykaczewski
  2) Krzysztof Czajkowski
  3) Kazimierz Dmochowski
  4) Marek Niewiński

  Data wprowadzenia: 2017-07-17 1456
  Data upublicznienia: 2017-07-17
  Art. czytany: 233 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski