A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Uchwały zarządu
 • Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2014 - 2018
 • Uchwała Nr 186/17 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie określenia form i wartości wkładu własnego Powiatu Zambrowskiego .....

  UCHWAŁA NR 186/17
  ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO
  z dnia 17 lipca 2017 r.

  w sprawie określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Zambrowskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji
  i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”


  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz § 1 ust. 3 i § 3 uchwały Nr XX/162/17 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Zambrowskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” uchwala się, co następuje:

  § 1. 1. Postanawia się przeznaczyć na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. dwa pomieszczenia:
  do poddziałania 3.2.1 - pokój o powierzchni 19,35 m2 x 30,00 zł. za m2
  do poddziałania 3.2.2 - pokój o powierzchni 19,35 m2 x 30,00 zł. za m2
  w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie przy ul. Obwodowej 2, 18-300 Zambrów jako rzeczowy wkład własny w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO”.
  2. Wartość rzeczowego wkładu własnego, o którym mowa w ust. 1, określa się na zryczałtowaną kwotę 580,50 zł. (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt 50/100) miesięcznie x 36 miesięcy = 20 898,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 00/100) za pokój do poddziałania 3.2.1 oraz 580,50 zł. (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt 50/100) miesięcznie x 36 miesięcy = 20 898,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 00/100) za pokój do poddziałania 3.2.2

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Zambrowskiemu.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Zarządu
  Robert Maciej Rosiak

  Członkowie Zarządu:
  1) Stanisław Rykaczewski
  2) Krzysztof Czajkowski
  3) Kazimierz Dmochowski
  4) Marek Niewiński


  Data wprowadzenia: 2017-07-17 1459
  Data upublicznienia: 2017-07-17
  Art. czytany: 269 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski