A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Uchwały zarządu
 • Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2014 - 2018
 • Uchwała Nr 207/17 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu 'Młodzi - kompetentni zawodowo'

  UCHWAŁA Nr 207/17
  ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO
  z dnia 11 września 2017 r.

  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Młodzi – kompetentni zawodowo”

  Na podstawie art. 48 ust. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

  § 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Faszcza, Dyrektorowi Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, do reprezentowania Powiatu Zambrowskiego oraz do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu Młodzi – kompetentni zawodowo realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” Priorytet inwestycyjny 10.4. „Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, a w szczególności do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego Projektu oraz podpisania umowy o dofinansowanie, rozliczania projektu oraz wszelkich czynności związanych z realizacją projektu.

  § 2. Pełnomocnictwo upoważnia do udzielenia dalszych pełnomocnictwo osobom wykonującym czynności w ramach realizacji zadań objętych jego zakresem.

  § 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Zarządu
  Robert Maciej Rosiak

  Członkowie Zarządu:
  Stanisław Rykaczewski
  Krzysztof Czajkowski
  Kazimierz Dmochowski
  Marek Niewiński


  Data wprowadzenia: 2017-09-11 1410
  Data upublicznienia: 2017-09-11
  Art. czytany: 318 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski