A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o terminie II Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego
» Sesja Nr II Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 21.12.2018r.
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na II Sesji w dniu 21 grudnia 2018 roku
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na I Sesji w dniu 23 listopada 2018 roku
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 1/18, który odbył się w dniu 10 grudnia 2018 r.
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Uchwały zarządu
 • Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2014 - 2018
 • Uchwała Nr 226/17 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Zambrowskiego położonej w m. Zambrów

  UCHWAŁA NR 226/17
  ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO
  z dnia 6 grudnia 2017 r.

  w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Zambrowskiego, położonej w mieście Zambrów

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 13 ust.1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) i § 13 ust. 1 ZASAD nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony będących załącznikiem do uchwały Nr XII/79/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r. Nr 8, poz. 93) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

  § 1. 1. Postanawia się ustanowić służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w mieście Zambrów przy ulicy Obwodowej , oznaczonych działkami:
  - nr 559/6 będącej własnością Powiatu Zambrowskiego w trwałym zarządzie Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie w udziałach po ½ części, dla której w Sądzie Rejonowym w Zambrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW LM1Z/00027287/1,
  - nr 559/4 będącej własnością Powiatu Zambrowskiego w trwałym zarządzie Bursy Szkolnej Nr 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Zambrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW LM1Z/00027285/7
  za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 3012,00 zł + 23% VAT,
  łącznie brutto 3704,76 zł.

  2. Służebność przesyłu polega na prawie umieszczenia w działce nr 596/4 sieci elektroenergetycznych linii kablowych SN -15 kV o długości ok. 85 m i powierzchni pasa technologiczno - eksploatacyjnego 75 m2 oraz w działce nr 596/6 o długości 6 m i powierzchni pasa technologiczno- eksploatacyjnego 15 m2 oraz prawie wejścia na teren nieruchomości i wykonania robót budowlanych związanych z budową sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV.

  § 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest protokół uzgodnień GK.684.31.2017 zawarty pomiędzy Powiatem Zambrowskim a Spółką pod firmą: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A. 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Białystok.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Zarządu
  Robert Maciej Rosiak


  Członkowie Zarządu
  1. Stanisław Rykaczewski
  2. Krzysztof Czajkowski
  3. Kazimierz Dmochowski
  4. Marek Niewiński


  Data wprowadzenia: 2017-12-11 1251
  Data upublicznienia: 2017-12-11
  Art. czytany: 174 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski