A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja Nr II Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 21.12.2018r.
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na II Sesji w dniu 21 grudnia 2018 roku
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na I Sesji w dniu 23 listopada 2018 roku
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 1/18, który odbył się w dniu 10 grudnia 2018 r.
» Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Uchwały zarządu
 • Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2014 - 2018
 • Uchwała Nr 246/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych ..

  UCHWAŁA NR 246/18
  ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO
  z dnia 13 marca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w celu realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016 - 2020 stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/53/15 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020 uchwala się, co następuje:

  § 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w 2018 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, składanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w składzie:
  1) Stanisław Rykaczewski - Przewodniczący;
  2) Ireneusz Ślesiński – członek;
  3) Beata Czajkowska – członek,
  4) Paweł Zalewski – członek.

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Zarządu
  Robert Maciej Rosiak

  Członkowie Zarządu:
  1) Stanisław Rykaczewski
  2) Krzysztof Czajkowski
  3) Kazimierz Dmochowski
  4) Marek Niewiński  Data wprowadzenia: 2018-03-13 1414
  Data upublicznienia: 2018-03-13
  Art. czytany: 90 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski