A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja Nr II Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 21.12.2018r.
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na II Sesji w dniu 21 grudnia 2018 roku
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na I Sesji w dniu 23 listopada 2018 roku
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 1/18, który odbył się w dniu 10 grudnia 2018 r.
» Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Posiedzenia zarządu
 • Posiedzenia Zarządu Powiatu - kadencja 2014 - 2018
 • Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 99/18, które odbyło się w dniu 19 lutego 2018 r.

  Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Zambrowskiego w sprawie:
  a) upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie programów regionalnych;
  b) zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej;
  c) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.”.
  6. Skarga niektórych radnych powiatu w sprawie niedoręczania w materiałach na sesje informacji Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
  7. Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
  8. Sprawy różne z zakresu działania:
  1) Wydziału Infrastruktury i Rozwoju:
  a) Przebudowa dróg powiatowych Srebrna – Paproć Duża, Srebrna – Łętownica i Zambrów – Srebrna – droga Nr 8 wraz z przebudową skrzyżowania w formie ronda w m. Srebrna,
  b) Przebudowa mostu na przepust w m. Pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej,
  c) Budowa miejsc parkingowych i przebudowa parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Fabrycznej 3,
  d) wniosek firmy MOST Sp. z o.o. Sopot dot. przeprowadzenia tymczasowego ruchu pojazdów przez odcinek ul. PJP II na odcinku od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 71 PP,
  e) wnioski mieszkańców wsi Nowy Skarżyn i Stary Skarżyn o przebudowę drogi powiatowej na odcinku Stary Skarżyn – Miodusy,
  f) wnioski sołtysów wsi Nowy Skarżyn i Stary Skarżyn o zainstalowanie progu zwalniającego na drodze powiatowej w m. Stary Skarżyn,
  g) porozumienie z Gminą Zambrów w sprawie przebudowy drogi powiatowej Sędziwuje – Krajewo Borowe,
  h) wniosek JKCOMPLEX s.c. z Białegostoku o uzgodnienie projektu i wyrażenie zgody na dysponowanie działką nr 1773/2 w Zambrowie ul. Magazynowa na cele budowlane, w związku z planowaną przebudową urządzeń energetycznych nn,
  i) pismo Wójta Gminy Szumowo w sprawie zagospodarowania działki w m. Głębocz Wielki,
  j) informacja o naborze wniosków w ramach Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego RPOWP na lata 2014-2020 oraz wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie o pomoc w sporządzeniu dokumentacji do złożenia wniosku w ramach ww. projektu,
  2) Wydziału Organizacyjnego:
  a) wniosek P.H.U. „OVEN” s.c. Zbigniew Rogowski, Piotr Boratyński o przesłanie pieniędzy na konto bankowe ze sprawy Sygn. Akt GC78/17,
  3) Samodzielnego stanowiska ds. Oświaty:
  a) pismo dyrektora ZSA w Zambrowie o ponowne rozpatrzenie wnioskuj o wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w Technikum Nr 2 w Zambrowie,
  b) pismo dyrektora ZSA w Zambrowie o ponowne rozpatrzenie wniosku dot. utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia,
  c) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie o zwiększenie środków na zespołowe szkolenie Rady Pedagogicznej,
  4) Samodzielnego stanowiska ds. Promocji, Kultury i Sportu:
  a) wniosek stowarzyszenia Zambrowski Klub Karate Kyokushin o nieodpłatne udostępnienie hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie,


  Data wprowadzenia: 2018-03-13 1422
  Data upublicznienia: 2018-03-13
  Art. czytany: 178 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski