A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obiekt melioracyjny 'Cieciorki'
» Informacja Zarządu Powiatu Zambrowskiego o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2018 r.
» Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego za 2018 r. i informacji o stanie mienia Powiatu Zambrowskiego
» Informacja z otwarcia ofert Wycinka krzaków na drogach powiatowych Nr 1994B, 2015B, 1981B i 2030B
» Informacja z otwarcia ofert 'Dostawa koszy ulicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zambrowie'
 • Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
 • Ogłoszenia o terminach sesji
 • Ogłoszenie o terminie XXV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego

  O G Ł O S Z E N I E

  Ogłasza się, że w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 11.00 odbędą się obrady XXV Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.
  Rada Powiatu obradować będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ulica Fabryczna 3, sala nr 26.
  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2017.
  5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
  6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Zambrowie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie.
  7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2012 - 2020 w roku 2017.
  9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Zambrowskim na lata 2015 - 2017 w roku 2017.
  10. Informacja z działań zawartych w Powiatowym Programie Poprawy Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych za 2017 r.
  11. Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zambrowskim na lata 2013 – 2018.
  12. Sprawozdanie z realizacji za rok 2017 Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2020.
  13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w roku 2017.
  14. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Powiatu Zambrowskiego.
  15. Informacja Przewodniczącego Zarządu o pracy Zarządu Powiatu między Sesjami.
  16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 rok;
  b) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania;
  d) określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  f) przystąpienia do projektu „Dobry zawód - lepsza praca”;
  g) rozpatrzenia skargi.
  17. Informacja na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2017 r.
  18. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu Zambrowskiego wynikające z planów pracy za 2017 rok.
  19. Interpelacje i zapytania radnych.
  20. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
  21. Wnioski i oświadczenia radnych.
  22. Sprawy różne.
  23. Zakończenie obrad.


  Data wprowadzenia: 2018-03-21 1458
  Data upublicznienia: 2018-03-21
  Art. czytany: 290 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kalinowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski