A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Uchwały zarządu
 • Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2014 - 2018
 • Uchwała Nr 253/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu ...

  UCHWAŁA NR 253/18
  ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO
  z dnia 9 kwietnia 2018 r.

  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) i art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z 2017 r. poz. 60, 573, 1948, 1909) w celu realizacji Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016 – 2020 stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/53/15 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020 uchwala się, co następuje:

  § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  § 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  § 3. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Zarządu
  Robert Maciej Rosiak


  Członkowie Zarządu:
  1) Stanisław Rykaczewski
  2) Krzysztof Czajkowski
  3) Kazimierz Dmochowski
  4) Marek Niewiński
  Data wprowadzenia: 2018-04-09 1403
  Data upublicznienia: 2018-04-09
  Art. czytany: 174 razy

  » ogłoszenie - rozmiar: 55296 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski