A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Uchwały zarządu
 • Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2014 - 2018
 • Uchwała Nr 256/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego do składania oświadczeń ...

  UCHWAŁA NR 256/18
  ZARZĄDU POWIATU ZAMBROWSKIEGO
  z dnia 17 kwietnia 2018 r.

  w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego
  do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością powiatu

  Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130) Zarząd Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

  § 1. Upoważnia się następujących kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań kierowanej jednostki:
  1) Marek Dąbrowski – Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie;
  2) Urszula Barbara Dmochowska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie;
  3) Barbara Anna Grabowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zambrowie;
  4) Katarzyna Jakimiuk-Baran – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu;
  5) Jadwiga Krajewska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie;
  6) Ireneusz Rudnicki – p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie;
  7) Dariusz Olszewski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie;
  8) Jan Marian Pilch – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie;
  9) Iwona Urszula Romanek – Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie;
  10) Ewa Faszcza – Dyrektor Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie.

  § 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.

  § 3. Traci moc Uchwała Nr 210/17 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Zambrowskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością tego powiatu.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodniczący Zarządu
  Robert Maciej Rosiak

  Członkowie Zarządu
  1) Stanisław Rykaczewski
  2) Krzysztof Czajkowski
  3) Kazimierz Dmochowski
  4) Marek Niewiński
  Data wprowadzenia: 2018-04-17 1300
  Data upublicznienia: 2018-04-17
  Art. czytany: 167 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski