A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Przetargi
 • Informacja z otwarcia ofert „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” - OR.272.8.2018

  Informacja z otwarcia ofert „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” - OR.272.8.2018

  OR.272.8.2018


  Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zamówienie publiczne. Komisja przetargowa dokonała w dniu 18.06.2018 r. o godzinie 12.45 jawnego otwarcia złożonych ofert.  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I części zamówienia to: 160 000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) zł brutto.
   Oferty złożyli:
   Oferta nr 3
         UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź – cena: 233 100,00 zł
   Oferta nr 4
         GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa  - cena: 154 877,19 zł

  2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie II części zamówienia to: 40 000 (czterdzieści tysięcy) zł brutto
   Oferty złożyli:
   Oferta nr 1
         Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Małachowskieg 10, 61-129 Poznań – cena: 36 273,00 zł
   Oferta nr 2
         Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. – Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie, ul. Marjańskiego 3, 15-402 Białystok  - cena: 44 706,00 zł
   Oferta nr 5
         Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  - cena: 51 414,00 zł
   Oferta nr 6
         Balcia Insurance S.A., al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa  - cena: 36 564,00 zł


  Zamawiający informuje również, iż zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji,  przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.


  STAROSTA
  Robert Maciej Rosiak  Data wprowadzenia: 2018-06-19 1216
  Data upublicznienia: 2018-06-19
  Art. czytany: 127 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kamil Malinowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski