A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja Nr II Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 21.12.2018r.
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na II Sesji w dniu 21 grudnia 2018 roku
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na I Sesji w dniu 23 listopada 2018 roku
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 1/18, który odbył się w dniu 10 grudnia 2018 r.
» Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
 • Oferty inwestycyjne (archiwum)
 • Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
  przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

  Na podstawie art.4 pkt 9 i art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie
  z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

  1.Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze umowy niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną działką nr 2929/52 o powierzchni 0,0021 ha jako uzupełnienie działki budowlanej 2929/45, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego PPB „Zamtex” S.A. w Zambrowie do roku 2089, stosownie do art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Działki są położone na terenie miasta Zambrowa.
  2.Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie Kw Nr 22296,
  3.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr 101/XX/04 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 maja 2004 r., przedmiotowa nieruchomość posiada oznaczenie 9 PS tereny zabudowy przemysłu i składów.
  4.Przedmiotowa nieruchomość położona na terenie zabytkowego zespołu koszar, wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Podlaskiego i podlega ochronie prawnej na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  w Łomży Nr KL.WKZ-5340-2/89 , nr rejestru 382 z dnia 26.01. 1989 r.
  5.Wojewoda Podlaski, zarządzeniem Nr 215/05 z dnia 14 listopada 2005 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej
  w Zambrowie oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, wyraził zgodę na oddanie w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości oznaczonej działką nr 2929/52 o pow. 0,0021 ha jako uzupełnienie działki budowlanej nr 2929/45, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego PPB „Zamtex” S.A. w Zambrowie, wraz z ustawową bonifikatą.
  6.Zgodnie z art. 73 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 50%, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.
  7.Wartość nieruchomości gruntowej określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 396,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych)
  8.Ustala się wysokość opłat z tytułu oddania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy zastosowaniu niżej wymienionych stawek procentowych:
  a)pierwsza opłata, wynosi: 396,00 zł x 25% (stawka procentowa) ) x 50% =
  49,50 zł
  b)opłaty roczne, wynoszą: 396,00 zł x 3% (stawka procentowa) x 50% = 5,94 zł
  9.Terminy wnoszenia opłat:
  a)pierwszą opłatę należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy
  o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
  b)opłaty roczne, obowiązują począwszy od następnego roku po zawarciu aktu notarialnego, płatne z góry za dany rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
  10.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie
  Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie.


  Data wprowadzenia: 2005-12-21 1500
  Data upublicznienia: 2005-12-21
  Art. czytany: 5918 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski