A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja Nr II Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 21.12.2018r.
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na II Sesji w dniu 21 grudnia 2018 roku
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na I Sesji w dniu 23 listopada 2018 roku
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 1/18, który odbył się w dniu 10 grudnia 2018 r.
» Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
 • Oferty inwestycyjne (archiwum)
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Na podstawie art.4 pkt 9 i art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie
  z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

  1.Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargowej są nieruchomości niżej wymienione po byłym Przedsiębiorstwie Przemysłu Bawełnianego „Zamtex” w Zambrowie położone przy ulicy Aleja Wojska Polskiego w Zambrowie
  Poniżej przedstawiono opisy nieruchomości wraz z cenami nieruchomości ustalonymi na podstawie wartości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 26.10.2005 r. Wartości dróg wewnętrznych są podane w stosunku do wielkości udziałów w działkach
  a) I Nieruchomość
  oznaczona działką nr 2929/57 o powierzchni 0,2405 ha zabudowana budynkami: Nr 2929/3;1 o powierzchni zabudowy 1371,60 m2 - były warsztat mechaniczny PPB „Zamtex” S.A. i Nr 2929/3;3 o powierzchni zabudowy 366,65 m2 – przybudówka socjalna do ww. warsztatu mechanicznego; wartość nieruchomości: 275 000,00 zł w tym wartość gruntu 44 300,00 zł,
  wraz z częścią ułamkową w działkach stanowiących drogi wewnętrzne, tj.
  I ciąg komunikacyjny - udział 25/160 w działkach nr 2929/46 o powierzchni 0,0220 ha, nr 2929/47 o pow. 0,2319 ha, nr 2929/54 o pow. 0,1293 ha, nr 2929/4 o pow. 0,1503 ha, nr 2929/53 o pow. 0,0690 ha – wartość drogi w stosunku do wielkości udziału - 17 745,00 zł
  II ciąg komunikacyjny - udział 24/75 w działce nr 2929/50 o pow. 0,1013 ha – wartość drogi: 6 110,00 zł
  III ciąg komunikacyjny - udział 24/380 w działkach nr 2929/42 o pow. 0,4363 ha i nr 2929/43 o pow. 0,0276 ha. – wartość drogi: 5 523,00 zł, a wartość nakładów nawierzchni drogi: 16 808,00 zł
  Łączna wartość nieruchomości wynosi 321.176,00 zł w tym gruntu 73.668,00 zł
  b) II Nieruchomość
  oznaczona działką nr 2929/49 o powierzchni 0,2511 ha zabudowana budynkami byłego magazynu surowca po PPB „Zamtex” S.A. Nr 2929/3;4 o pow. zabudowy 873,49 m2
  i Nr 2929/3;5 – przybudówka administracyjno-socjalna do ww. magazynu o pow. zabudowy 81,58 m2 – wartość nieruchomości: 253 000,00 zł w tym wartość gruntu 48 800,00 zł,
  wraz z częścią ułamkową gruntu w działkach stanowiących drogi wewnętrzne, tj.
  I ciąg komunikacyjny - udział 25/160 w działkach nr 2929/46 o powierzchni 0,0220 ha, nr 2929/47 o pow. 0,2319 ha, nr 2929/54 o pow. 0,1293 ha, nr 2929/4 o pow. 0,1503 ha, nr 2929/53 o pow. 0,0690 ha - 17 745,00 zł
  II ciąg komunikacyjny - udział 25/75 w działce nr 2929/50 o pow. 0,1013 ha – 6 365,00 zł
  III ciąg komunikacyjny - udział 25/380 w działkach nr 2929/42 o pow. 0,4363 ha i nr 2929/43 o pow. 0,0276 ha – wartość drogi: 5 753,00 zł, wartość nakładów nawierzchni drogi: 17 508,00 zł
  Łączna wartość nieruchomości wynosi 300.371,00 zł w tym gruntu 78.663,00 zł
  c) III Nieruchomość
  oznaczona działką nr 2929/51 o pow. 0,2653 ha zabudowana budynkiem byłej przybudówki północnej PPB „Zamtex” Nr 2929/9;1 o pow. zabudowy 2062,66 m2 – wartość nieruchomości: 474 000,00 zł w tym wartość gruntu: 51 500,00 zł,
  wraz z częścią ułamkową w działkach stanowiących drogi wewnętrzne, tj.
  I ciąg komunikacyjny - udział 27/160 w działkach nr 2929/46 o pow. 0,0220 ha, nr 2929/47 o pow. 0,2319 ha, nr 2929/54 o pow. 0,1293 ha nr 2929/4 o pow. 0,1503 ha, nr 2929/53 o pow. 0,0690 ha – 19 165,00 zł
  II ciąg komunikacyjny - udział 26/75 w działce 2929/50 o pow. 0,1013 ha – 6 620,00 zł
  III ciąg komunikacyjny - udział 26/380 w działkach 2929/42 o pow. 0,4363 ha i 2929/43 o pow. 0,0276 ha – wartość drogi: 5 983,00 zł, wartość nakładów nawierzchni drogi –
  18 209,00 zł
  Łączna wartość nieruchomości wynosi 523.977,00 zł w tym gruntu 83.286,00 zł

  d) IV Nieruchomość
  oznaczona działką nr 2929/56 o pow. 0,0452 ha zabudowana budynkiem Nr 2929/3;2
  o powierzchni zabudowy 199,54 m2 – były budynek przybudówki administracyjno-socjalnej do warsztatu mechanicznego PPB „Zamtex” S.A. w Zambrowie – wartość nieruchomości 82 000,00 zł w tym wartość gruntu 9 000,00 zł
  wraz z częścią ułamkową gruntu w działkach, stanowiących drogi wewnętrzne , tj.
  I ciąg komunikacyjny - udział 4/160 w działkach nr 2929/46 o pow. 0,0220 ha, nr 2929/47 o pow. 0,2319 ha, nr 2929/54 o pow. 0,1293 ha nr 2929/4 o pow. 0,1503 ha, nr 2929/53 o pow. 0,0690 ha – 2 840,00 zł
  III ciąg komunikacyjny - udział 4/380 w działkach 2929/42 o pow. 0,4363 ha i 2929/43 o pow. 0,0276 ha –wartość drogi: 921 zł, wartość nakładów nawierzchni drogi: 2 801,00 zł
  Łączna wartość nieruchomości wynosi 88.561,00 zł w tym gruntu 12.760,00 zł

  2.Nieruchomości wymienione powyżej mają urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Zambrowie
  a)dla działek zabudowanych oznaczonych numerami 2929/57, 2929/49, 2929/51
  i 2929/56 i działek stanowiących drogi wewnętrzne nr 2929/4, 2929/53, 2929/54, 2929/46, 2929/47, 2929/50 - Kw Nr 22296,
  b)dla działek stanowiących drogi wewnętrzne oznaczone numerami 2929/42
  i 2929/43 – Kw Nr 24911
  3.Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie zabytkowego zespołu koszar. Wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego i podlegają ochronie prawnej na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  w Łomży Nr KL.WKZ-5340-2/89 , nr rejestru 382 z dnia 26.01. 1989 r.
  4.Wojewoda Podlaski, zarządzeniem Nr 215/05 z dnia 14 listopada 2005 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej
  w Zambrowie oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, wyraził zgodę na sprzedaż ww. nieruchomości oraz na zastosowanie ustawowej bonifikaty obniżającej o 50% cenę nieruchomości gruntowych wymienionych w pkt.1 (bez budynków) z tytułu wpisania do rejestru zabytków. Budynki nie są objęte ochroną konserwatorską.
  5.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr 101/XX/04 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 maja 2004 r., przedmiotowa nieruchomość posiada oznaczenie 9 PS tereny zabudowy przemysłu i składów.

  Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie.


  Data wprowadzenia: 2005-12-21 1501
  Data upublicznienia: 2005-12-21
  Art. czytany: 6519 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski