A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Wydziały
 • Finansowy
 • Wydzial Finansowy

  Skarbnik Powiatu - mgr Dorota Polakowska –tel. 086 271 24-18 w. 39, p. 123

  WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg, nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

  Do podstawowych zadań Wydziału należy:
  )1 opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;
  )2 nadzorowanie prawidłowości i terminowości opracowywania planów finansowych jednostek powiatowych;
  )3 orowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeń i sprawozdawczości z dochodów Skarbu Państwa;
  )4 windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa do czasu rozpoczęcia postępowania sądowego;
  )5 prowadzenie ewidencji księgowej, rozliczeń i sprawozdawczości finansowej Starostwa Powiatowego;
  )6 prowadzenie ewidencji, rozliczeń i sporządzanie informacji finansowej w zakresie administrowania nieruchomością wspólną zgodnie z umową między współwłaścicielami budynku administracyjnego;
  )7 sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
  )8 sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji planów finansowych dla jednostek organizacyjnych powiatu, dla których księgi rachunkowe są prowadzone przez Wydział Finansowy Starostwa;
  )9 prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  )10 prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
  )11 prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym pracowników Starostwa;
  )12 prowadzenie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, jakie zachodzą w Starostwie i obsługiwanych jednostkach;
  )13 obsługa finansowo-księgowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  )14 obsługa środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy;
  )15 obsługa finansowo – księgowa programów i zadań finansowanych ze środków funduszy pomocowych;
  )16 współpraca z bankami, organami podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi;
  )17 opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  )18 przygotowywanie zasad przeprowadzania, nadzór nad sporządzaniem i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa.


  Data wprowadzenia: 2006-02-06 1541
  Data upublicznienia: 2006-02-06
  Art. czytany: 3111 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski