A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Rejestry i ewidencje
 • Wydział Organizacyjny

  Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zambrowie - prowadzi następujace rejestry:

  Rejestr uchwał Rady Powiatu (+ zbiór uchwał)
  zawiera uchwały podjęte przez radę Powiatu Zambrowskiego
  udostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr protokołów sesji Rady Powiatu zawiera protokoły z posiedzeń Rady Powiatu Zambrowskiego
  udostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr protokołów komisji Rady Powiatu zawiera protokoły z posiedzeń komisji Rady Powiatu Zambrowskiego
  udostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Powiatu zawiera wnioski i opnie z posiedzeń komisji Rady Powiatu Zambrowskiegoudostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr aktów prawa miejscowego
  zawiera uchwały Rady Powiatu Zambrowskiego stanowiące prawo miejscowe, opublikowane w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
  udostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr interpelacji i zapytań radnych
  zawiera - interpelacje zgłoszone przez Radnych podczas obrad sesji Rady Powiatu Zambrowskiego
  udostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną, udostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr stowarzyszeń
  zawiera - informacje nt. nazwy, siedziby, adresu do korespondencji, wpisu do KRS, składu zarządu stowarzyszeń działających na terenie powiatu zambrowskiego
  udostępnianie - powszechnie dostępne / z wyłączeniem informacji nt. danych osobowych członków stowarzyszeń, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/

  Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
  zawiera uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu
  udostępnianie - powszechnie dostępny

  Zbiór protokołów posiadzeń Zarządu Powiatu zawiera protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Zambrowskiego
  udostępnianie - powszechnie niedostępne

  Rejestr wniosków wpływających, zawiera prośby o dofinansowanie zadań statutowych jednostek oragnizacyjnych powiatu oraz pozostałych organizacji adresowanych do Zarządu Powiatu Zambrowskiego- udostępnianie - powszechnie niedostępne

  Rejestr skarg i wniosków
  zawiera skargi i wnioski wpływające do Starostwa Powiatowego w Zambrowie
  udostępnianie - powszechnie dostępne / z wyłączeniem informacji nt. danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/

  Rejestr kontroli zewnętrznych
  zawiera informacje dot. kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie
  udostępnianie - powszechnie dostępne / z wyłączeniem informacji nt. danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/

  Rejestr przyjętych wniosków paszportowych udostępnianie - powszechnie niedostępne /zawierają informacje nt. danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/

  Rejestr wydanych paszportów udostępnianie - powszechnie niedostępne /zawierają informacje nt. danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/

  Rejestr zamówień publicznych - zawiera dane o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Udostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr opinii prawnych, wyjaśnień i interpretacji- zawiera informacje o wydanych opiniach prawnych i wyjaśnieniach dla wydziałów oraz interpretacji przepisów prawnych sporządzonych przez odpowiednie merytorycznie ministerstwa przydatne przy realizacji zadań publicznych. Udostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr spraw sądowych, cywilnych i administracyjnych - zawiera dane o przeprowadzonych przez urzą sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Udostępnianie - powszechnie dostępne / z wyłączeniem informacji nt. danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/

  Rejestr korespondencji przychodzącej. Udostępnianie - powszechnie dostępne / z wyłączeniem informacji nt. danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/

  Rejestr udzielonych upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw

  Rejestr szkoleń, udostępnianie - powszechnie dostępne

  Rejestr godzin nadliczbowych, udostępnianie - powszechnie dostępne

  Ewidencja delegacji slużbowych, udostępnianie - powszechnie dostępne

  Książka wyjść poza urząd, udostępnianie - powszechnie dostępne

  Wszystkie ww. wymienione rejestry są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, /I piętro/. Udostępniane są wyłącznie na miejscu przez pracowniów Wydziału Organizacyjnego.

  Archimum zakładowe

  Podstawa prowadzenia - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – w celu gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania dokumentów i materiałów wpływających do Starostwa Powiatowego oraz powstających w związku z działalnością Starostwa Powiatowego.
  Zasady udostępniania danych - dokumentację zarchiwizowaną udostępnia się zainteresowanym na ich wniosek wyłącznie za zezwoleniem Starosty, przez wyznaczone osoby, w uzgodnionych indywidualnie terminach.


  Data wprowadzenia: 2006-02-06 1731
  Data upublicznienia: 2006-02-06
  Art. czytany: 6207 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski