A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Rejestry i ewidencje
 • Wydział Rolnictwa i Infrastruktury

  Wydział Rolnictwa i Infrastruktury prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  1. Rejestr kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego:
  zawiera - zestawienie kart wędkarskich wydanych mieszkańcom Powiatu przez Starostę Zambrowskiego na mocy przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 66, poz. 750, z późn. zm./. Rejestr zawiera w szczególności dane osoby, której została wydana karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego, numer karty oraz datę jej wydania.
  udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm./.

  2. Ewidencja łodzi:
  zawiera - zestawienie danych o sprzęcie pływającym służącym do połowu ryb zarejestrowanym przez Starostę Zambrowskiego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie /Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm./. Rejestr zawiera w szczególności dane osobowe posiadacza sprzętu pływającego, nadany numer rejestracyjny, dane sprzętu pływającego - umożliwiające jego identyfikację.
  udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm./.

  3. Rejestr wydanych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami:
  zawiera - informację o podmiotach, które otrzymały zezwolenie z zakresu ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. 62, poz. 628, z późn. zm./ - tj.:
  - decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  - zezwolenie na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów.
  Rejestr zawiera w szczególności dane podmiotu, który uzyskał w/w decyzję lub pozwolenie oraz datę ważności tego dokumentu.
  udostępnianie - na podstawie przepisów tytułu I - dział IV - 'Informacje o środowisku' - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627,
  z późn. zm./.

  4. Rejestr roślin i zwierząt egzotycznych podlegających ochronie przetrzymywanych lub hodowanych na terenie powiatu zambrowskiego:
  zawiera - zestawienie roślin i zwierząt egzotycznych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm./. Rejestr zawiera w szczególności następujące dane: gatunek zwierzęcia, miejsce przetrzymywania, dokumenty stwierdzające legalność.
  udostępnianie - na podstawie przepisów tytułu I - dział IV - 'Informacje o środowisku' - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627,
  z późn. zm./.

  5. Rejestr wydanych decyzji dotyczących wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.
  zawiera - wykaz działek (z podaniem informacji dotyczących numeru ewidencyjnego, położenia oraz powierzchni) wyłączonych z produkcji rolniczej decyzją Starosty Zambrowskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm./
  udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm./.

  Wszystkie wymienione rejestry i ewidencje są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie w pok. 121 /I piętro/. Udostępniane są wyłącznie na miejscu przez pracownika Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury.

  Zasady udostępniania danych:
  Rejestry są udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.


  Data wprowadzenia: 2006-02-06 1811
  Data upublicznienia: 2006-02-06
  Art. czytany: 6264 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski