A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja Nr II Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 21.12.2018r.
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na II Sesji w dniu 21 grudnia 2018 roku
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na I Sesji w dniu 23 listopada 2018 roku
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 1/18, który odbył się w dniu 10 grudnia 2018 r.
» Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
 • Majątek (archiwum)
 • Mienie komunalne

  INFORMACJA
  o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego
  w roku 2005

  Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania w latach 2004 – 2005 wykazano
  w tabeli, będącej załącznikiem Nr 2 do informacji.
  W roku 2005 prowadząc gospodarkę gruntami Powiatu Zambrowskiego, wykonano, co następuje:

  1. Komunalizacja ulic na mieście Zambrów
  a) ulica Fabryczna oznaczona działką nr 1759/9 o pow. 0,0953 ha stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.07.05 Nr RR.III.JP.77231-3-20/05; wartość gruntu 28 590,00 zł
  b) ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oznaczona działkami nr 2456, 2806, 2810, 2809, 931/6, 1218/4, 2451/6, 2451/7 o łącznej pow. 1,0970 ha stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.07.05 Nr RR.III.JP.77231-3-21/05; wartość gruntu 329 100,00 zł
  c) ulica Papieża Jana Pawła II oznaczona działkami nr 2805, 2461/1, 1213/9, 1036/4, 1044
  i 1045/1 o łącznej pow. 1,5335 ha stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.07.05 Nr RR.III.JP.77231-3-23/05; wartość gruntu 460 050,00 zł
  d) ul. Marii Konopnickiej oznaczona działką nr 595 o pow. 0,3273 ha stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia
  6.07.05 Nr RR.III.JP.77231-3-18/05; wartość gruntu 98 190 zł
  e) ul. B. Podedwornego oznaczona działkami nr 2690, 407/1 i 561/1 o łącznej pow. 1,8363 ha stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.07.05 Nr RR.III.JP.77231-3-19/05; wartość gruntu 550 890,00 zł
  f) ul. Cmentarna oznaczona działkami nr 1451/3 i 1451/6 o pow. 0,1000 ha stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 22.09.05 r. Nr RR.III.JP.77231-3-28/05; wartośc gruntu 30 000,00 zł
  g) ul. Wądołkowska oznaczona działkami nr 1525/66, 1541/7, 2260 o łącznej pow. 2,4020 ha stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.07.05 Nr RR.III.JP.77231-3-17/05; wartość gruntu 266 146,00 zł,
  h) ul. Magazynowa oznaczona działkami nr 1773/1, 1773/2 i 1785/11 o łącznej pow. 4,9476 ha stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.07.05 Nr RR.III.JP.77231-3-22/05; wartość gruntu 584 280,00 zł
  i ) ul. Obrońców Zambrowa oznaczona działkami nr 871/1 i 2802/1 o łącznej pow. 1,8850 ha stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6.07.05 Nr RR.III.JP.77231-3-16/05 wartość gruntu 565 500,00 zł
  Ogólna powierzchnia gruntów według kart inwentaryzacyjnych nieruchomości ww. będących drogami publicznymi, które stały się z mocy prawa mieniem Powiatu Zambrowskiego wynosi 11,2240 ha, a wartość gruntów wynosi 2 912 746,00 zł

  2. Nabycie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na rzecz Powiatu Zambrowskiego
  1) Nowy Laskowiec gm. Zambrów
  a) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-3/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działkami nr 269/1 i 268/3
  o pow. 0,0363 ha,
  b) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-4/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działkami nr 257/1 i 249/1
  o pow. 0,0250 ha,
  c) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-7/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 270/1 o pow. 0,0048 ha,
  d) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-8/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 246/1 o pow. 0,0022 ha
  2) Rykacze gm. Zambrów
  a) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-14/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działkami nr 364/1 i 365/1
  o pow. 0,0370 ha,
  b) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-15/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działkami nr 372/1, 362/1
  i 363/1 o pow. 0,0726 ha,
  c) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-9/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działkami nr 373/1, 374/1
  i 378/2 o pow. 0,1206 ha,
  d) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-10/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 379/3 o pow. 0,0021 ha,
  e) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-11/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 377/2 o pow. 0,0080 ha,
  f) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-13/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 376/2 o pow. 0,0012 ha
  g) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16.06.05 r. Nr RR.III.JD.77231-03-12/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 380/1 o pow. 0,0044 ha
  3) Tabędz gm. Zambrów
  a) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19.08.05 r. Nr RR.III.JP.77231-3-24/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 34/2 o pow.
  0,1177 ha,
  b) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19.08.05 r. Nr RR.III.JP.77231-3-25/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 43/1o pow.
  0,0136 ha,
  4) Szumowo gm. Szumowo
  decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 8.09.2005 r. Nr RR.III.JP.77231-3-27/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 340/7 o pow. 0,0282 ha,
  5) Miasto Zambrów
  a) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 8.09.2005 r. Nr RR.III.JP.77231-3-26/05 (art.73) stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką 1525/66 o pow. 0,0116 ha, stanowiącą ul. Wądołkowską

  b) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 21.03.2005 r. Nr RR.III.JP.77231-3-2/05 at.73 (odszkodowanie) stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką 1525/30 o pow. 0,0163 ha, stanowiącą ul. Wądołkowską
  c) decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 31.05.2005 r. Nr RR.III.JD.77231-3-1/05 stwierdzono nabycie z mocy prawa nieruchomości oznaczonej działką nr 47/1 o pow. 0,0158 ha, stanowiąca ulicę Młynową.
  Ogólna powierzchnia gruntów zajętych pod drogi wynosi 0,5174 ha
  W stosunku do nieruchomości w pkt.2. wartość gruntów zostanie określona po wydaniu decyzji Starosty Zambrowskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.


  Data wprowadzenia: 2006-02-07 1242
  Data upublicznienia: 2006-02-07
  Art. czytany: 5332 razy

  » Dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym - rozmiar: 18432 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wykaz mienia komunalnego - rozmiar: 60928 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski