A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sesja Nr II Rady Powiatu Zambrowskiego w dniu 21.12.2018r.
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na II Sesji w dniu 21 grudnia 2018 roku
» Projekty uchwał przedłożone Radzie Powiatu Zambrowskiego na I Sesji w dniu 23 listopada 2018 roku
» Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Zambrowskiego Nr 1/18, który odbył się w dniu 10 grudnia 2018 r.
» Uchwała Nr 9/18 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2018 r.
 • Oferty inwestycyjne (archiwum)
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  1.Zarząd Powiatu Zambrowskiego przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Powiatu Zambrowskiego, położoną w mieście Zambrów przy ulicy Papieża Jana Pawła II
  z przeznaczeniem na budowę ośrodka rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Zambrów jako działka nr 1036/16 o powierzchni 1,3545 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym
  w Zambrowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych Kw 22 949,
  2.Na teren obejmujący działkę nr 1036/4 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Na ww. nieruchomość została wydana decyzja Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 8.06.2004 r. Nr GP.73312-8/04 w sprawie ustalenia warunków zabudowy na realizację zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu budynków usługowych – usługa z zakresu ochrony zdrowia – ośrodek dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą techniczną. Nie wyklucza to uzyskania innej decyzji o warunkach zabudowy w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
  3.Opis nieruchomości – Przedmiotowa nieruchomość bezpośrednio przylega do dróg,
  w tym od strony południowej do ulicy Papieża Jana Pawła II o nawierzchni urządzonej wyłożonej trylinką, w której pasie znajdują się następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania. Przez teren działki przebiega kanał ciepłowniczy, stanowiący własność Powiatu, co wyklucza możliwość zabudowy fragmentu tej działki bez jego przełożenia.
  4.Wartość nieruchomości według aktualnej wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi: 406.079,00 zł. Wartość rynkowa 1m2 wynosi: 29,98 zł/m2,
  5.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu nieograniczonym wynosi: 410.000,00 zł,
  6.Pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego przysługuje byłym właścicielom lub ich spadkobiercom,
  7.Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu
  i oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w pkt. 4.

  Po upływie terminu wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości za cenę wywoławczą, o której mowa w pkt. 5, jeżeli osoby którym przysługuje pierwszeństwo nie skorzystają ze swego prawa.


  Data wprowadzenia: 2006-03-14 1249
  Data upublicznienia: 2006-03-14
  Art. czytany: 6085 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski