A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
» Kontrola NIK w Białymstoku w zakresie udzielania upoważnień do realizacji wybranych zadań w jednostkach samorządu terytorialnego, prowadzenie rejestru upoważnień
» Projekt wystąpienia pokontrolnego - realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
» Sprawozdanie z kontroli - Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
» Ogłoszenie o zamówieniu - IR.272.6.2019 - Wyposażenie w oprogramowania i zestawy dydaktyczne ... cz. 1 i cz. 2
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o terminach składania wniosków o pozyskanie środków z PFRON.

  PFRON

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3

  INFORMUJE, ŻE :

  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA WYPOSAŻENIA NOWYCH MIEJSC PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODPOWIEDNIO DO ICH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI – OBSZAR C”  1. BENEFICJENTAMI POMOCY MOGĄ BYĆ PRACODAWCY, KTÓRZY PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 36 MIESIĘCY ZATRUDNIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE LUB POSZUKUJĄCE PRACY I NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU, SKIEROWANE DO PRACY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY.

  2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WYPOSAŻENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 50 % KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 23 000,00 ZŁ.

  3. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 MARCA 2007 ROKU DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMBROWIE.

  4. WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB W SIEDZIBIE PCPR W ZAMBROWIE.  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU KOMPUTERA
  W RAMACH PROGRAMU „KOMPUTER DLA HOMERA”

  1. Adresaci programu:
  1) pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  2) dzieci i młodzież w wieku do lat 18 niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
  Jeżeli treść dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 nie wskazuje na przyczynę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, dokumentem potwierdzającym rodzaj schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności jest zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego.

  2. W ramach programu udzielane będzie dofinansowanie:
  1) zakupu podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
  2) zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
  3) zakupu specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie,
  4) zakupu urządzeń lektorskich.
  3. W ramach programu finansowane będą szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania.


  TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW : OD 1 LUTEGO DO 15 MARCA 2007 roku.
  Wnioski należy składać w Podlaskim Oddziale PFRON w Białymstoku ul. Fabryczna 2.


  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA
  W RAMACH PROGRAMU „PEGAZ 2003”
  1. Program realizowany w trzech modułach

  Moduł I - pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez

  A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,

  B - pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,

  C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

  Moduł II - pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu \\\'Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska\\\' Pt. \\\'Wózki dla Polski\\\'. Program jest realizowany przez Mazowiecki Oddział PFRON. Do złożenia wniosku uprawniony jest jeden beneficjent. Wniosek o dofinansowanie powinien być złożony do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.

  Moduł III - pomoc w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

  2. Adresatami programu w obszarze A są pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy – zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.

  3. Adresatami programu w obszarze B są:

  1) pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  2) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  3) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) które są:
  a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
  b) słuchaczami kolegiów,
  c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
  d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
  f) studentami uczelni zagranicznych,
  g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,
  4) niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego.

  4. Adresatami programu w obszarze C są:
  1) pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;
  2) niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
  WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ: OD 15 STYCZNIA DO 28 LUTEGO 2007 roku.
  Wnioski należy składać w Podlaskim Oddziale PFRON w Białymstoku ul. Fabryczna 2.

  WSZYSTKIE WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ NA STONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  www.pfron.org.pl
  LUB W SIEDZIBIE
  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
  W ZAMBROWIE, UL. FABRYCZNA 3


  Data wprowadzenia: 2007-01-26 1421
  Data upublicznienia: 2007-01-26
  Art. czytany: 8936 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski