A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Przetargi i Ogłoszenia
 • Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży

  Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży

  Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży


  Stosownie do art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Zambrowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z zarządzeniem Nr 100/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznacza do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość, położoną w Starym Laskowcu gm. Zambrów.


  1.Przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej jest niezabudowana nieruchomość oznaczona działkami nr 4/4 o powierzchni 0,0191 ha, 5/4 o powierzchni 0,0128 ha i 82/5 o powierzchni 0,1177 ha, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych działkami nr 82/7, 4/2 i 5/2 na rzecz właścicieli tych nieruchomości, położonych w Starym Laskowcu gm. Zambrów.

  2.Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zambrowie KW Nr LM1Z/00027653/8

  3.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów uchwalonym Uchwałą Nr 33/VI/07 z 17.04.2007 r. i Uchwałą Nr 148/XXVII/09 z 27.08.2009 r. Rady Gminy Zambrów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Zambrów (zabudowa produkcyjno-handlowa w Starym Laskowcu) teren przedmiotowych działek przeznaczony jest pod drogę publiczną - zjazd z drogi krajowej Nr 66 (KD) i drogę wewnętrzną KDW ze zjazdem z drogi krajowej.

  4.Cena nabycia w drodze bezprzetargowej jest równa wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 276 243,00 zł
  dz. nr 5/4 – 26 068,00 zł
  dz. nr 4/4 – 16 532,00 zł
  dz. nr 82/5 – 233 643,00 zł

  5.Do ceny zbycia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
  2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

  6.Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponoszą nabywcy.

  7.Osoby uprawnione do bezprzetargowego nabycia w terminie wyznaczonym odrębnym zawiadomieniem powinne złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną zgodnie z ustawą i warunki sprzedaży określone w niniejszym wykazie.

  8.Ustalona w pkt 4 cena przestaje obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

  9.Po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu zostanie spisany protokół uzgodnień, stanowiący podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.


  Starosta
  Stanisław Krajewski

  Data wywieszenia wykazu 27.12.2011 r.

  Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych www.powiatzambrowski.com i www.spzambrow.bip.podlaskie


  Data wprowadzenia: 2011-12-27 1030
  Data upublicznienia: 2011-12-27
  Art. czytany: 3078 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  Autor dokumentu: Ewa Kalinowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski