A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych
Statut i regulamin organizacyjny
Władze
Wydziały
Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże
Budżet i finanse
Program Rozwoju Powiatu
Zarządzenia Starosty
Przetargi i Ogłoszenia
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Instrukcja obsługi
Kontrole
Zasady udostępniania informacji publicznej
Kontakt
Nabór i zatrudnianie pracowników
Biuro Rady Powiatu Zambrowskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje o Środowisku
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Aplikacja służąca do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Wybory samorządowe
Baza Aktów Własnych
Język migowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca
Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH
Zgłoszenia budowy
Nieodpłatna pomoc prawna
Obwieszczenia Starosty Zambrowskiego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Referendum
Informacja o wynikach konkursów
Sesje Rady Powiatu Zambrowskiego
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Majątek
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Oferty inwestycyjne
Porozumienia
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o zmianie terminu złożenia i otwarcia ofert - IR.272.6.2019
» Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - nadzór inwestorski - IR.7011.I.1.6.2019
» Informacja z otwarcia ofert - IR.272.5.2019 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2035B
» Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Świadczenie usług telekomunikacyjnych” - OR.272.3.2019
» Zawiadomienie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego - przebudowa sączków drenarskich - obręb ewidencyjny Tabędz
 • Władze
 • Zarząd Powiatu
 • Uchwały zarządu
 • Uchwały Zarządu Powiatu Zambrowskiego - kadencja 2014 - 2018
 • Uchwała Nr 20/15 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Zambrowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Zambrów

  Uchwała Nr 20/15
  Zarządu Powiatu Zambrowskiego
  z dnia 20 kwietnia 2015 r.
  w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Zambrowskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Zambrów


  Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 13 ust.1, art. 25b, art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822 i poz. 1200) i § 2 ust.1 pkt 1 ZASAD nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony będących załącznikiem do uchwały Nr XII/79/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. Rady Powiatu Zambrowskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2008 r. Nr 8, poz. 93), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

  § 1. Postanawia się przyjąć darowiznę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Zambrów, położonych w obrębie miasta Zambrów, oznaczonych działkami:
  1) o numerze 1027/43 o powierzchni 0,0021 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zambrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1Z/00025577/7,
  2) o numerze 1026/3 o powierzchni 0,0104 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zambrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr LM1Z/00013062/7 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 2457/1, stanowiącej własność Powiatu Zambrowskiego, wykorzystywanej do wykonania zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w związku z Uchwałą Nr 20/VI/15 Rady Miasta Zambrów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Zarządu
  Robert Maciej Rosiak

  Członkowie Zarządu:
  1. Stanisław Rykaczewski
  2. Krzysztof Czajkowski
  3. Kazimierz Dmochowski
  4. Marek Niewiński

  Data wprowadzenia: 2015-04-20 1340
  Data upublicznienia: 2015-04-20
  Art. czytany: 562 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Urszula Kulesza
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Powiat Zambrowski
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pojazd i Kierowca

  Status Sprawy – Prawo Jazdy

  Status Sprawy – Dowód Rejestracyjny
  Powiat Zambrowski

  Godziny otwarcia:


  od 7.30 do 15.30

  poniedziałek-piątek
  Powiat Zambrowski